Historijat Kluba

 Atletski klub Bosna, nakon što je prestajao dva puta sa radom, uslijed niza objektivnih razloga i okolnosti koje mu nikako nisu išle naruku, ponovo je, dakle po treći put, aktiviran 1997. god. od tada je prošla decenija, a mi možemo slobodno zaključiti da je treće formiranje Kluba, vjerovatno, i naša treća sreća, te da se neće više desiti ni približno slične okolnosti koje su u dva navrata dovodile do prestanka rada Kluba te da če naše članice i članovi i dalje postizati vrhunske rezultate  

Programi i ciljevi rada kluba:

  • Odtvarivanje vrhunskih sportskih rezultata u atletici.

  • Izgrađivanje sportiste kao vrhunskog takmičara i njegove ličnosti u duhu zahtjeva vremena koje živimo.

  • Osposobljavanje stručnok kadra za rad sa vrhunskim sportistima, rad sa juniorskim, kadetskim i dječijim selekcijama i na taj način okupljanje većeg broja zainteresovanih za bavljenjem sportom.

  • Predstavljanje i afirmacija Kantona Sarajevo,FBiH i Države BiH na međunarodnim takmičenjima.

 

AKBosnaLogo

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *